VOO31-184 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht