VOO31-193 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht