VOO31-191 Koperskeuzetekening dd 07-07-2020 onverkocht