VOO31-179 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht