VOO31-176 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht