VOO31-199 Koperskeuzetekening dd 07-07-2020 onverkocht