VOO31-200 Koperskeuzetekening dd 07-07-2020 onverkocht