VOO31-198 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht