VOO31-185 Koperskeuzetekening dd 06-07-2020 onverkocht